Informatie

Welkom bij kinderdagverblijf Ikke Ook!

Wij vinden het leuk dat u interesse heeft in Kinderdagverblijf Ikke Ook!
en geven u graag inzicht in de dagelijkse gang van zaken.
In dit informatieboekje komen alle onderwerpen aan bod
die voor u als ouder(s) belangrijk zijn om te weten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op deze website:
www.kdvikkeook.nl

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is een kleinschalig kinderdagverblijf
met een huiselijke sfeer in een groene omgeving,
gevestigd aan een klein bos in het midden van het dorp Bergharen.

Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt professionele opvang
aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de ouders er vertrouwen in hebben,
dat zij hun kind(eren) met een goed gevoel bij ons laten.

De naam Ikke Ook! is tot stand gekomen vanuit de kindertaal.
Verder zegt Ikke Ook! iets over het kind en zijn identiteit.

Bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! staat ieder kind centraal,
want ieder kind is uniek!

En wij zeggen…

Je bent een kanjer!

Een kijkje binnen bij kinderdagverblijf Ikke Ook!

Bij kinderdagverblijf Ikke Ook! komt u binnen in de hal.
Daar is een kapstok aanwezig met voor elk kind een eigen haak op een vaste plaats,
met een foto als herkenning erboven.
Elk kind heeft een eigen (luizen)zak voor de jas, muts, handschoenen, etc.

De tas van het kind mag achter de zak aan de haak opgehangen worden.
Ook is in de hal de mogelijkheid voor het plaatsen van maxicosi’s en/of buggy’s.

Via de hal komt u in de huiskamer.
De kamer is groot en er is daardoor veel ruimte voor vrij spel.
Er is gekozen voor houten meubels en lichte kleuren om een gezellige,
huiselijke en warme uitstraling te creëren.
De kleur die je bij ons veel terug ziet is limoengroen.

Bij binnenkomst rechts om de hoek staat de commode met daarboven de mandjes van de kinderen.
Elk kind heeft een eigen mandje waarin persoonlijke spullen zoals speen, fles, knuffel, etc.
en (reserve)kleding opgeborgen kunnen worden.
Naast de commode is het informatiebord te vinden,
die wordt gebruikt voor alle actuele informatie en nieuwtjes voor de ouders en kinderen.

In de kamer hangen tonnen met daarin een diversiteit aan speelgoed.
Aan de tonnen hangen foto’s met de inhoud eraan,
zodat de kinderen zelf kunnen zien wat erin zit.
Er zijn diverse spelmaterialen aanwezig die voor elke leeftijd voldoende uitdagingen bieden.
Ook staat er een grote tafel waaraan wij gezamenlijk eten en andere activiteiten kunnen doen.
Op de tafel staat een vissenkom met daarin onze vis, Jopie.
Hier kunnen de kinderen naar kijken en soms ook wat voer geven.

Vanuit de kamer kun je naar de slaapkamers.
Er zijn 2 slaapkamers waarin de kinderen in alle rust kunnen slapen.

Ook is er een kindertoilet voorzien van twee kindertoiletten
zodat de kinderen (zelfstandig) naar het toilet kunnen
en een wastafel op kinderhoogte voor het wassen van de handen.

Daarnaast is er een keuken met alle benodigdheden.

Tevens is er een grote tuin met kleurrijke en uitdagende speel- en klimtoestellen e
n natuurlijke materialen waarin de kinderen zich kunnen uitleven,
de natuur kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen.

In de tuin is ook een geitenverblijf met een kleine weide aanwezig.
Daar staan onze twee geitjes, Dokus en Dorus.

De kinderen kunnen de geitjes gezellig een bezoekje brengen en soms ook wat voer geven.

Ons team van pedagogisch medewerkers

Ons team bestaat uit 6 enthousiaste en professionele pedagogisch medewerkers.

Zij begeleiden uw kind vanuit een liefdevolle en positieve benadering.
Wij vinden het belangrijk dat wij een vertrouwensband opbouwen
met het kind en ook met u als ouder(s).

De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op vaste dagen.
Alle pedagogisch medewerkers kennen en hanteren het beleid
en de regels van Kinderdagverblijf Ikke Ook!
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de vereiste diploma’s conform CAO,
VOG(verklaring omtrent gedrag) en van een certificaat BHV(bedrijfshulpverlening) en kinder-EHBO.
Zij nemen elk jaar deel aan de herhalingscursussen.

Bij ziekte en/of vakantie van de pedagogisch medewerker wordt er
binnen ons team voor een vervangend pedagogisch medewerker gezorgd.

Wij bieden ook de mogelijkheid aan stagiaires van verschillende opleidingen om op de groep stage te lopen.
Stagiaires kunnen worden ingezet van 0 tot 100% afhankelijk van opleiding en leerjaar.
Bij een stagiaire is een VOG(verklaring omtrent gedrag)en een stage overeenkomst vereist.

Pedagogisch beleid

Bij het maken van een keuze voor een kinderdagverblijf is het voor u als ouder
van belang te weten van welke pedagogische visie de opvang uitgaat.

Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past.
Wij geven hieronder een korte weergave van onze visie
en de daaraan gekoppelde manier van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.

Onze pedagogische visie sluit goed aan bij iedereen die het belangrijk vindt
dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor zichzelf, anderen en de natuur.
Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Dit doen wij door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten.
Wij bieden het kind ervaringen aan die passen bij het kind en het kind verrijken.

Wij benaderen kinderen, ouders en collega’s vanuit de volgende 4 uitgangspunten:
Respectvol : Wij laten een ieder in zijn of haar waarde en we hebben oog voor de eigenheid
en individualiteit van een ieder. We leren kinderen zelf te leren en begeleiden hen hierbij.
Ruimtelijk : Wij geven kinderen de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen.
Wij zorgen voor ruimte, creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe, passende, ervaringen.
Individueel : Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar,
we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag.
Wij geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen
die aansluiten bij hun eigen ontwikkeling en belangstelling.
Neutraal : Wij vinden het belangrijk dat wij niet oordelen.
Wij bieden kinderen emotionele veiligheid, vertrouwen en ruimte vanuit een liefdevolle benadering.

Deze vier uitgangspunten vragen een actieve en liefdevolle houding van onze pedagogisch medewerkers.

Wij volgen ieder kind bewust om het individu te leren kennen en de ontwikkeling te volgen.

Zo kunnen wij in onze benadering aansluiten bij het kind en de belevingswereld.

Het kind krijgt onvoorwaardelijk steun en vertrouwen van onze pedagogisch medewerkers.

Dat betekent:
Dat we elk kind onvoorwaardelijk en liefdevol accepteren zoals het is,
Dat we vanuit deze acceptatie bewust kijken naar het kind met de vraag:
wat kan ik als pedagogisch medewerker dit kind aanbieden zodat het zich verder kan ontwikkelen,
dat we ingaan op vragen/signalen van kinderen (onaangepast gedrag zien wij als signaal)
en daarmee het kind serieus nemen,

Dat een kind altijd de gelegenheid krijgt om terug te vallen op een volwassene
(er is altijd nabijheid van een volwassene bij een kind),
Dat wij zorgen voor een prettige en gezellige sfeer op de groep.

Wij willen graag een bewuste bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.

Daarbij waarderen wij het als wij met u, als ouder, samen kunnen werken
om uw kind datgene te bieden waar hij/zij behoefte aan heeft.

Kortom, Ieder kind wordt bewust gezien, gehoord en gewaardeerd.
We volgen het kind in zijn/haar behoeften en belevingswereld.
Ieder kind kan en mag zijn wie hij of zij is.

Openingstijden

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur.
Van 07.30 uur tot 08.00 uur is vervroegde opvang.

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is 51 weken per jaar geopend.
De week tussen kerst en oud & nieuw en
op erkende feestdagen is Kinderdagverblijf Ikke Ook! gesloten.

Erkende feestdagen zijn:
Pasen
Pinksteren
Hemelvaart
Kerst
Nieuwjaarsdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag 1 x in de 5 jaar

Afwijkende openingstijden worden door het kinderdagverblijf aan u doorgegeven.

Ruildagen

Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt u de mogelijkheid vaste dagen,
indien mogelijk, te ruilen binnen een week.

Ziekte, erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.

Extra dagen

Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt u ook de mogelijkheid om extra dagen af te nemen.

Extra dagen worden vastgelegd op een extra dagenformulier op de groep
en deze worden achteraf in rekening gebracht op uw maandfactuur.

Vakanties, ziektes en afwezigheid

Tijdens vakanties, ziektes en/of doktersbezoek, etc. moet er vanwege onze planning doorbetaald worden.

Wanneer het kinderdagverblijf naast de erkende feestdagen gesloten is,
geldt dit uiteraard niet.

Groepsindeling

Bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! wordt gewerkt met 1 groep met
maximaal 16 kinderen per dag en maximaal 3 pedagogisch medewerkers per dag.

We hebben gekozen voor een verticale groep, dat wil zeggen met kinderen van verschillende leeftijden.
Op deze manier benader je het leven binnen een gezinssituatie het beste
en stimuleer je de ontwikkeling van het kind optimaal.

De voordelen van een verticale groep zijn:
Uw kind blijft op dezelfde vertrouwde groep met dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen.
Dit geeft duidelijkheid, rust en houvast gedurende de gehele tijd bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!
Kinderen leren van elkaar, waardoor de taal- en spraakontwikkeling wordt gestimuleerd.
Kinderen leren rekening met elkaar te houden, waardoor sociale vaardigheden worden ontwikkeld.

Dagindeling

Een dag bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! ziet er als volgt uit:

Vanaf (vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur tot 09.00 uur
De kinderen worden gebracht en er is dan gelegenheid voor de ouders
om een kopje koffie of thee te drinken en de overdracht.

09.30 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Samen aan tafel om sap te drinken, een cracker of soortgelijke te eten.
Verschoonronde.

11.30 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Samen aan tafel voor het eten van brood en het drinken van melk.
Verschoonronde.

Tussen 12.30 uur en uiterlijk 15.30 uur
Kinderen die gaan rusten of slapen.

Vanaf 14.30 uur
Kinderen uit bed halen, verschonen of een toiletbezoekje en handen wassen.
Aan tafel om fruit te eten, thee te drinken en eventueel iets te knabbelen na.

16.30 uur tot 17.00 uur
Verschoonronde en een toiletbezoekje en handen wassen.

Vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur
De kinderen worden opgehaald en de overdracht.

Tussen de vaste momenten door kunnen de kinderen vrij spelen
of bieden we een activiteit aan.
We werken met verschillende thema’s en de vier seizoenen.

Bij mooi weer zijn we ook vaak buiten te vinden en maken we gebruik van de tuin.
Of als de groepssamenstelling het toelaat, gaan we wandelen en/of spelen in het dorp
of het aangrenzende kleine bos/speeltuin ‘De uitloper’ met de buggy’s of met de ringslinger.

Dit is uiteraard maar een richtlijn.
Het dagritme wordt mede bepaald door de groepssamenstelling.
De baby’s houden zoveel mogelijk hun eigen dagritme aan met slapen etc.
en gaan dan mee in het ritme van Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Activiteitenaanbod

Wij organiseren regelmatig activiteiten voor de kinderen.
Deze activiteiten hebben tot doel om de kinderen ontspanning te bieden,
een uitdaging te geven en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

De kinderen hebben zelf de keuze of zij hieraan mee willen doen.
Wij bieden verschillende creatieve activiteiten aan zoals o.a.
knutselen, puzzelen, verven, kleien en kleuren.

Ook zingen wij elke dag liedjes met de kinderen en lezen wij voor.
Daarnaast gaan wij (dagelijks) naar buiten waar de kinderen kunnen spelen
(bv. op de trein, het huisje of de boot), fietsen, rennen en klauteren.

Naast de activiteiten vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen
de ruimte krijgen om zelfstandig te spelen.

Wij zitten dan evt. op de grond zodat wij het spel kunnen begeleiden en stimuleren.

Wij hebben divers speelmateriaal dat passend is bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Elke dag zetten wij verschillend materiaal in de kamer en op de tafel,
zodat de kinderen uitgedaagd worden.

Wij werken door het jaar heen ook met thema’s.
De thema’s worden voornamelijk gebonden aan de seizoenen of aan feesten die op dat moment spelen.
Bij deze thema’s verzorgen wij knutselwerkjes afgestemd op de leeftijd en fantasie van het kind.
Het kinderdagverblijf wordt gedecoreerd aan de hand van deze thema’s/seizoenen.

Uitstapjes met de kinderen

Er op uit gaan met de kinderen zien wij als een waardevolle activiteit
waarbij vele ontwikkelingsaspecten aan de orde komen.

Wij gaan o.a. regelmatig wandelen, naar de dieren en spelen in een nabije speeltuin
of in het aangrenzende kleine bos ‘De Uitloper’.

Voor de kinderen die 3 jaar zijn organiseren wij jaarlijks een uitstapje naar een binnenspeeltuin.

Mentorschap

Het mentorschap geeft intensieve betrokkenheid bij uw kind en bij u als ouders.

De mentor van uw kind is een van onze pedagogisch medewerkers die uw kind met regelmaat ziet.

De mentor heeft een observerende, signalerende functie en voert jaarlijks gesprekken met de ouders.

Bij de start van de opvang wordt u in contact gebracht met de mentor.

Elk jaar krijgt uw kind een andere mentor.

Brengen en ophalen

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig om uw kind
op een rustige en veilige manier bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! te brengen en halen.

Bij het brengen van uw kind is er de gelegenheid voor u om een kopje koffie of thee te drinken.
Wij vinden het fijn voor uw kind als u de tijd neemt.

Kijkend naar de behoefte van uw kind kunt u evt. kiezen wat te gaan doen,
een activiteit aan tafel, op de vloer, etc. zodat ze zich op hun gemak voelen.

Het is belangrijk dat u eventuele bijzonderheden aan de pedagogisch medewerkers doorgeeft,
hoe het gaat het met uw kind, hoe de nacht is gegaan, veranderingen in de thuissituatie, etc.,
zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Daarna nemen we samen met het kind bewust afscheid van de ouders.
Naar behoefte van het kind zwaaien we de ouders uit bij het zwaairaam.
Het is voor kinderen verwarrend en onduidelijk als ouders ineens weg zijn.
We leren de kinderen dat ouders gaan en ook weer terugkomen.

Wanneer u uw kind komt halen, is het fijn als er de gelegenheid is
om de activiteit waar uw kind mee bezig is nog af te maken.
Ondertussen kunt u alvast bij de pedagogisch medewerkers informeren
hoe het de Ikke Ook! dag van uw kind is geweest.

We werken met vaste breng- en haaltijden in verband met de rust
en regelmaat binnen Kinderdagverblijf Ikke Ook!.

In de ochtend brengen tussen (vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur en 09.00 uur.

In de middag halen tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Van deze breng- en haaltijden kan alleen na overleg met de leidsters worden afgeweken.

De sluitingstijd is 18.00 uur.

Zorg dat u voldoende tijd heeft om uw kind(eren) op te halen en
de Ikke Ook! dag van uw kind(eren) door te nemen voor de sluitingstijd.

Bij te vroeg brengen of te laat halen is Kinderdagverblijf Ikke Ook! genoodzaakt
een vergoeding in rekening te brengen.
Deze vergoeding is € 10,00 + € 2,50 per kwartier.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn uw kind op te halen,
geef dit dan persoonlijk of telefonisch aan ons door,
daar wij het kind niet zonder toestemming van u als ouders aan een ander mee mogen geven.

Degene die uw kind(eren) op komt halen, dient zich te kunnen identificeren
met bijvoorbeeld ID kaart, paspoort, etc.
Dit mede voor de veiligheid van uw kind.

Voeding en verzorging

Kinderdagverblijf Ikke Ook! verzorgt de standaard flesvoeding van het merk Kruidvat Nr. 1 & 2
en de potjesvoeding(groenten) van het merk Kruidvat 4+, 6+, 8+ voor uw baby.

De potjesvoeding verzorgen we tot het bereiken van de leeftijd van 1 jaar.
We streven ernaar uw kind thuis mee te laten eten als het de leeftijd heeft bereikt van 1 jaar.

De fruithap bereiden wij van vers fruit. Voor de baby’s bestaat de fruithap uit appel, peer en/of banaan.
Na de overgang van de flesvoeding en de potjesvoeding naar vaste voeding,
bieden wij uw kind boterhammen met beleg en drinken aan.

Wij hanteren wel de regel:
De eerste boterham met hartig beleg en daarna met eigen keuze.
Het drinken bestaat ’s morgens uit sap, na de broodmaaltijd melk
en ’s middags word er gewone thee gedronken.
Er is ook de mogelijkheid tot het drinken van water.
Ook bieden we soms nog een tussendoortje aan en dat kan bestaan uit een biscuitje,
soepstengeltje, een worstje o.i.d. en/of eventueel iets te drinken.

Het kinderdagverblijf verzorgt ook de standaard luiers van het merk Kruidvat.

Wanneer uw kind allergisch is, of uit persoonlijke overwegingen niet gebruik kan maken
van de bovengenoemde producten, dan horen wij dit graag.

U dient dan zelf zorg te dragen voor andere producten die wij voor uw kind gaan gebruiken.

Wat u zelf meeneemt…

Een persoonlijke sleutelhanger
Wij willen u vragen om een sleutelhanger mee te nemen,
zodat wij deze aan de (luizen)zak van uw kind kunnen hangen.
Hierdoor kan het kind zijn/haar eigen zak goed herkennen en zelf vinden.

Reservekleding
Graag reservekleding achterlaten bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! voor uw kind.

Tot de leeftijd van 1 jaar graag in het mandje van uw kind op de groep
en na de leeftijd van 1 jaar in een tas, voorzien van voor- en achternaam,
in de hal achter de luizenzak aan de kapstok.

Seizoensgebonden benodigdheden
Voor het buitenspelen en wandelen in de zomer willen we graag
van ieder kind een pet, voorzien van voor- en achternaam.
Deze mag in het mandje van uw kind gelegd worden.

Deze petten zetten de kinderen op ter bescherming tegen de zon.
In de winter willen we graag van ieder kind een shawl, muts, handschoenen, etc.,
voorzien van voor- en achternaam.
Deze mogen in de luizenzak aan de kapstok in de hal.
Deze dragen de kinderen ter bescherming tegen de wind, regen en kou.

Luierbroekjes bij zindelijkheidstraining
Wanneer uw kind bezig is met zindelijkheidstraining dient het een luierbroekje aan te hebben
en extra luierbroekjes mee te nemen.

Deze luierbroekjes worden niet verzorgt door het kinderdagverblijf.

Verjaardagen

Bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! vinden wij het leuk om de verjaardag van uw kind samen te vieren.

Er wordt een feestmuts gemaakt en we zingen liedjes.
De kinderen krijgen een muziekinstrument om er zo een echt feestje van te maken.

De jarige mag kaarsjes uitblazen en mag dan ook trakteren.
Het liefst iets wat gezond is voor de kinderen.

Ook de papa en/of de mama van de jarige mogen dit feestje met ons mee komen vieren.

We vieren dit aansluitend na het tafelmoment in de ochtend om 09.45 uur.
Het is handig om even met ons te overleggen welke dag het feestje het best gevierd kan worden.

Feesten

Een aantal maal per jaar wordt er door Kinderdagverblijf Ikke Ook! een bijeenkomst georganiseerd.
Denk hierbij aan het sinterklaasfeestje, paasfeestje, infoavond, etc.

Dit kunnen bijeenkomsten zijn alleen voor de kinderen van kinderdagverblijf Ikke Ook! en hun ouders,
maar ook bijeenkomsten waar broertjes en zusjes mee mogen komen.
Je wordt hier van te voren over geïnformeerd middels een brief met onderaan een invulstrookje.

Ziektebeleid

Wanneer uw kind ziek is heeft het extra aandacht, zorg en rust nodig.
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk telefonisch
aan Kinderdagverblijf Ikke Ook! door te geven.

Gelieve ook te vermelden wat uw kind heeft.
Bij het heersen van een ziekte kan het zijn dat Kinderdagverblijf Ikke Ook!
dit dient te melden aan de GGD en de ouders.

Heeft uw kind een verhoging van 38,5˚C of hoger,
mag het niet naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! komen.

Bij ziektesymptomen zoals overgeven, diarree, krentenbaard, waterpokken, etc.,
mag uw kind in verband met besmettingsgevaar en/of hygiëne niet naar het kinderdagverblijf komen.

Mocht je twijfelen of uw kind naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! mag komen,
neem dan gerust even contact op om te overleggen.
Het is niet de bedoeling om uw kind koortsverlagende medicijnen toe te dienen
als het die dag naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! komt.
Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wanneer uw kind bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! ziek wordt,
dan wordt er altijd contact opgenomen met de ouders om te overleggen
of uw kind wel of niet moet worden opgehaald.

Heeft het kind een verhoging van 38,5˚C of hoger dan moet het kind worden opgehaald.

Wij dienen geen koortsverlagende medicijnen toe en
er zijn ook geen medicijnen aanwezig bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!.

Indien het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen toegediend krijgt
tijdens het verblijf bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!,
doen wij dit alleen op uw eindverantwoordelijkheid.

U geeft ons van tevoren schriftelijk toestemming, middels het medicatieformulier,
om uw kind de noodzakelijke medicatie toe te dienen.

Alle medicatie dient in originele verpakking met houdbaarheidsdatum
meegegeven te worden met de naam van het kind erop.
De eerste keer dat het medicijn gegeven wordt is bij/door de ouders.

Dit geldt voor alle medicijnen, ook voor homeopathische en andere geneesmiddelen etc.

Communicatie met ouders

Elke morgen bij het brengen van de kinderen is er voor de ouders bij het kinderdagverblijf
een kopje koffie of thee en de gelegenheid voor contact met de pedagogisch medewerker(s) en de ouder(s).

Aan het einde van de dag is er bij het ophaalmoment ook gelegenheid om
de Ikke Ook! dag van uw kind mondeling even kort door te nemen.
U kunt ons ook ten alle tijden bellen wanneer er vragen zijn met betrekking tot uw kind of de opvang.

Elk kind krijgt een Ikke Ook! klappertje waarin wij de slaapmomenten,
eetmomenten en de belevenis van de Ikke Ook! dag van uw kind beschrijven.

Tot de leeftijd van 1 jaar wordt daar alle informatie dagelijks beschreven
en vanaf de leeftijd van 1 jaar streven we ernaar om er maandelijks in te schrijven.

Ook kunt u hier informatie over uw kind aan ons vermelden,
zoals bij baby’s bijvoorbeeld het tijdstip van eerste voeding.

Ook heeft elk kind een eigen plakboek waarin wij foto’s en knutselwerkjes plakken.
Op deze manier creëren wij een boek vol herinneringen aan het verblijf bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Verder verschijnt er regelmatig een Ikke Ook! briefje,
met alle wetenswaardigheden over en van Kinderdagverblijf Ikke Ook!.

Daarnaast kunt u informatie en nieuwtjes vinden op het informatiebord in de kamer.

Informatie zoals het pedagogisch beleidsplan, beleid veiligheid en gezondheid, protocollen, etc.
kunt u inlezen in de informatieklapper in de hal van Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Jaarlijks, rond de verjaardag van uw kind, willen wij graag met u als ouders een moment plannen
om samen te praten over uw kind en om onze observatie(Kindvolgsysteem) met u door te nemen.

Uiteraard is er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u hier behoefte aan heeft.
Bij tussentijdse vragen rondom uw kind of kinderdagverblijf Ikke Ook!,
staat het team van Kinderdagverblijf Ikke Ook! u graag te woord.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Ikke Ook! heeft een eigen oudercommissie.
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:
Samen met ons overleggen over de dagelijkse gang van zaken op ons kinderdagverblijf.

Het bedenken en organiseren van jaarlijkse feestjes, activiteiten en ouderavonden,
in samenwerking met onze pedagogisch medewerkers.
Het zorg dragen voor goede en heldere informatie aan ouders.
Aanspreekpunt zijn voor vragen en ideeën van andere ouders.

U kunt ons mailen via oc@kdvikkeook.nl

Privacyrichtlijnen

Kinderdagverblijf Ikke Ook! werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen.

Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling en/of verwijdering van persoonsgegevens.
Voor een uitgebreide omschrijving van deze richtlijnen
en onze omgang met privacygevoelige informatie, verwijzen wij u naar ons privacy beleid.

Beleid veiligheid

Het veiligheidsbeleid bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! bestaat uit verschillende veiligheidsaspecten.
We gebruiken daarvoor een instrument dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Op deze manier waarborgen wij de veiligheid binnen ons kinderdagverblijf.

De veiligheidsaspecten zijn:
brandveiligheid, veiligheid van de kinderen, gezondheid van kinderen,
voedselveiligheid, arbeidsveiligheid voor medewerkers, veiligheid van huisvesting
en veiligheid van de inrichting van de binnen en buitenruimten.

Onze medewerkers zijn bekend met het inschatten van de risico’s en de omgang hiermee.
De visie op veiligheid binnen Kinderdagverblijf Ikke Ook! is dat kinderen juist in aanraking mogen komen met risico’s,
zodat ze deze gaan herkennen, ermee leren omgaan en zich daardoor kunnen en mogen ontwikkelen tot gezonde kinderen.

Tijdens onze vergaderingen praten wij als team over de risico’s en onze ervaringen daarmee,
zodat we de genomen maatregelen kunnen evalueren en waar nodig bijstellen.

De GGD inspecteur bekijkt jaarlijks of wij voldoen aan de wettelijke eisen vanuit de wet kinderopvang.
De inspectierapporten kunt u inlezen in de informatieklapper in de hal van Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Vierogen principe

Op de opvang is het wettelijk verplicht het vierogenprincipe toe te passen.

Dit wil zeggen dat de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten

terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Deze maatregel waarborgt de veiligheid van de kinderen.
Wanneer een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw aanwezig is,
wordt er gebruik gemaakt van een achterwacht die binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn.

En deze kan persoon op elk moment van de dag onverwacht binnen komen om een kijkje te nemen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij Kinderdagverblijf Ikke Ook wordt er gewerkt met het protocol Meldcode Kinderopvang.

In de Meldcode staat een stappenplan beschreven wat en wanneer wij behoren te doen
bij een onveilige situatie van kinderen en/of medewerkers, zowel thuis als op de opvang.
De taken, verantwoordelijkheden en het stappenplan worden regelmatig besproken met het team.

Elk jaar worden we getraind in het werken met deze meldcode.

Kennismaking

Wanneer u hebt aangegeven wat meer informatie te willen ontvangen
en eventueel u kind(eren) te willen plaatsen bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!,
wordt er een kennismakingsgesprek gepland.

Tijdens dit gesprek krijgt u alle informatie over het kinderdagverblijf te horen
en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Na afloop van dit gesprek krijgt u nog een rondleiding door Kinderdagverblijf Ikke Ook!
en krijgt u een informatiepakket mee met alle bijbehorende info en formulieren.

Aanmelden

Aanmelden bij kinderdagverblijf Ikke Ook! vindt plaats door middel van
het aanmeldingsformulier uit het informatiepakket.

Dit aanmeldingsformulier met machtiging én de Algemene Voorwaarden Kinderopvang
ontvangen we graag volledig ingevuld en ondertekend van u retour.

Na deze noodzakelijke formaliteiten staat uw kind pas ingeschreven
bij kinderdagverblijf Ikke Ook! en ontvangt u een bevestiging hiervan.
Voor deze inschrijving incasseren wij eenmalig € 15,00 per kind.

Wenuurtje

Kinderdagverblijf Ikke Ook! geeft u en uw kind de mogelijkheid te wennen voordat uw kind start.
Dit biedt de mogelijkheid om vertrouwd te raken met het kinderdagverblijf en de pedagogisch medewerkers.

Daarnaast maken zij kennis met de andere kinderen,
zo zien we hoe het kind reageert op andere kinderen en de geluiden.

De eerste dag bieden we de mogelijkheid aan om wat later te komen,
zodat dan de grootste drukte voorbij is en we dan alle tijd voor u en uw kind hebben.

Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen om te vragen hoe het Ikke Ook! dagje van uw kind verloopt.

Opzeggen

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Kinderdagverblijf Ikke Ook!,
dan dient u dit schriftelijk met handtekening minimaal 1 maand van tevoren,
liefst voor de eerste dag van de maand,
aan de directie Van Kinderdagverblijf Ikke Ook! door te geven.

Heeft uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt,
dan vervalt het contract automatisch.

Tarieven

Sinds de invoering van de wet kinderopvang, kunnen ouders recht hebben
op een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.
Deze bijdrage wordt door de belastingdienst uitgekeerd.
Maandelijks ontvangt u uw deel van de tegemoetkoming in de kosten op uw rekening.
Voor de berekening van de bijdrage of voor meer informatie kunt u kijken
op de site www.toeslagen.nl van de belastingdienst.

Het uurtarief van 2024 van Kinderdagverblijf Ikke Ook! is € 10,25 per uur.
Bij de prijsberekening gaat het kinderdagverblijf uit van 51 weken opvang per jaar.

1 dag (10 uur per week en 42.50 uur per maand) € 435,63
1 dag incl. vervroegde opvang (10,5 uur per week en 44.63 uur per maand) € 457,41
2 dagen (20 uur per week en 85.00 uur per maand) € 871,25
2 dagen incl. vervroegde opvang (21 uur per week en 89.25 uur per maand) € 941,81
etc.

Aantal uren per week x 51 weken per jaar : 12 maanden = het aantal uren per maand
Het aantal uren per maand x het uurtarief = het maandbedrag

Betaling geschiedt maandelijks vooraf aan iedere maand door middel van een automatisch incasso.

Ieder jaar zal in januari een prijsverhoging plaats vinden.

Klachten

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is een kleinschalig kinderdagverblijf
en daarom zullen de lijnen van contacten tussen ouders en het kinderdagverblijf korter zijn.

Wij hebben graag een open communicatie met de ouders van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Heeft u een vraag, opmerking en/of klacht, kom daarmee dan naar ons toe
en bespreek dit met de leidsters van de groep.
Wellicht dat u samen tot een oplossing komt.

Is dit echter niet het geval, dan is de houder van Kinderdagverblijf Ikke Ook!
ten allen tijde bereid u te woord te staan.

We proberen dit natuurlijk op een goede en professionele manier op te lossen.

Komen we er echt niet samen uit, dan kan een formele klacht schriftelijk ingediend worden.
De klacht kan worden ingediend per mail of per post.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing
dan staat ouders de weg vrij bij Klachtloket Kinderopvang of
aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! is daarbij aangesloten.

Meer informatie over Klachtenregeling kunt u inlezen in de informatieklapper
in de hal van Kinderdagverblijf Ikke Ook! of op de website:

www.degeschillencommissie.nl
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene voorwaarden.

GGD

Bekijk hier ons GGD inspectierapport.