Informatie

Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is gevestigd in het midden van het dorp Bergharen.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.
We bieden professionele opvang aan in een huiselijke sfeer.
We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarnaast zorgen we ervoor dat de ouders er vertrouwen in hebben, dat zij hun kind(eren) met een goed gevoel bij ons laten.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! is een kleinschalig kinderdagverblijf van 1 groep
met een groepsgrootte van maximaal 16 kinderen en 3 pedagogisch medewerkers per dag.
We hebben gekozen voor een verticale groep, dat wil zeggen met kinderen van verschillende leeftijden.
Op deze manier benader je het leven binnen een gezinssituatie het beste en stimuleer je de ontwikkeling van het kind optimaal.
Kinderen zien en leren zo van elkaar, kunnen zich op deze manier aan elkaar optrekken
en leren rekening met elkaar te houden.
De kinderen kunnen zich binnen en buiten optimaal uitleven en ontwikkelen bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!
Er is ook voldoende parkeergelegenheid aanwezig om uw kind op een rustige en veilige manier bij ons te brengen en halen.
Binnen Kinderdagverblijf Ikke Ook! is de voertaal Nederlands.
Bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! staat ieder kind centraal, want…
IEDER KIND IS UNIEK!

Openingstijden

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur.
Van 07.30 uur tot 08.00 uur is vervroegde opvang.
We werken met dagdelen.
Dagdeel ochtend is van (vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur tot 13.00 uur.
Dagdeel middag is van 13.00 uur tot 18.00 uur
De breng en haaltijden.
In de ochtend brengen tussen (vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur en 09.00 uur.
In de ochtend halen tussen 12.30 uur en 13.00 uur.
In de middag brengen tussen 13.00 uur en 13.30 uur.
In de middag halen tussen 17.00 uur en 18.00 uur.
We houden ons nauwkeurig aan de vaste breng en haaltijden in verband met
de rust en regelmaat binnen het kinderdagverblijf, die uw kind ten goede komt.
Bij te vroeg brengen of te laat halen is Kinderdagverblijf Ikke Ook! genoodzaakt een vergoeding in rekening te brengen.
Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn uw kind op te halen,
geef dit dan persoonlijk of telefonisch aan ons door,
daar wij het kind niet zonder toestemming van u als ouders,
aan een ander mee mogen geven.
Degene die uw kind(eren) op komt halen, dient zich te kunnen identificieren met bijvoorbeeld ID kaart,
paspoort, etc. Dit mede voor de veiligheid van uw kind.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! is 51 weken per jaar geopend.
De week tussen kerst en oud & nieuw en op erkende feestdagen is Kinderdagverblijf Ikke Ook! gesloten.
Erkende feestdagen zijn:
· Kerst
· Nieuwjaarsdag
· Pasen
· Pinksteren
· Hemelvaart
· Koningsdag
· Bevrijdingsdag 1 x in de 5 jaar
Afwijkende openingstijden worden door het kinderdagverblijf aan u doorgegeven.
Tijdens vakanties, ziektes en/of doktersbezoek, e.d. moet er doorbetaald worden.
Wanneer het kinderdagverblijf naast de erkende feestdagen gesloten is, geldt dit uiteraard niet.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt u de mogelijkheid vaste dagdelen,
indien mogelijk in de groep, te ruilen in dezelfde week.
Ziektedagen, erkende feestdagen of andere sluitingsdagen mogen niet worden geruild.
Kinderdagverblijf Ikke Ook! biedt u ook de mogelijkheid om extra dagen af te nemen.
Extra dagen worden vastgelegd op een extra dagenformulier op de groep en
worden achteraf in rekening gebracht op uw maandfactuur.

Dagindeling

Een dagje bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! ziet er als volgt uit:
(vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur tot 09.00 uur
De kinderen worden gebracht en er is dan gelegenheid voor de ouders
om een kopje koffie of thee te drinken en de overdracht.
09.00 uur tot 09.30 uur
Vrij spelen, eventueel een activiteit.
09.30 uur tot 10.00 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Samen aan tafel zitten om iets te drinken, een cracker en
eventueel nog een stukje appel en/of peer te eten.
10.00 uur tot 11.30 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Verschoonronde, wandelen of vrij (buiten)spelen, eventueel een activiteit.
11.30 uur tot 12.30 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Samen aan tafel zitten voor de broodmaaltijd.
12.30 uur tot 15.00 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Verschoonronde. Kinderen die toe zijn aan een middagdutje, gaan slapen.
15.00 uur tot 15.30 uur
Een toiletbezoekje en handen wassen.
Aan tafel om fruit te eten, wat te drinken en eventueel iets te knabbelen.
15.30 uur tot 17.00 uur
Vrij (buiten)spelen, eventueel een activiteit.
16.30 uur verschoonronde en een toiletbezoekje.
17.00 uur tot 18.00 uur
De kinderen worden opgehaald.
Dit is uiteraard maar een richtlijn.
Het dagritme wordt mede bepaald door de groepssamenstelling.
De baby’s houden zoveel mogelijk hun eigen dagritme aan met slapen en eten etc.
Bij mooi weer zijn we ook vaak buiten te vinden en maken we gebruik van de buitenruimte of
als de groepssamenstelling het toelaat, gaan we wandelen in het dorp of bos.

Voeding en luiers

Kinderdagverblijf Ikke Ook! verzorgt de standaard flesvoeding en de potjesvoeding voor uw baby.
De potjesvoeding verzorgen we tot het bereiken van de leeftijd van 1 jaar.
We streven ernaar uw kind thuis mee te laten eten als het de leeftijd heeft bereikt van 1 jaar.
De fruithap bereiden wij van vers fruit. Voor de baby’s bestaat de fruithap uit appel, peer en/of banaan.
Na de overgang van de flesvoeding en de potjesvoeding bieden wij uw kind
boterhammen met beleg en drinken aan.
Ook bieden we soms nog een tussendoortje aan en dat kan bestaan uit
een soepstengel o.i.d. en/of eventueel iets te drinken.
Het kinderdagverblijf verzorgt ook de standaard luiers.
Wel vragen wij u om reservekleding achter te laten bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! voor uw kind.
Wanneer uw kind allergisch is, of uit persoonlijke overwegingen geen gebruik kan maken
van de bovengenoemde producten, dan horen wij dit graag.
U dient dan zelf zorg te dragen voor andere producten die wij voor uw kind gaan gebruiken.

Reservekleding

Wij willen u vragen om reservekleding achter te laten
bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! voor uw kind.
Tot de leeftijd van 1 jaar graag in het bakje van uw kind op de groep
en na de leeftijd van 1 jaar in een tas,
voorzien van voor- en achternaam,
in de hal achter de luizenzak aan de kapstok.

Voor het buitenspelen en wandelen in de zomer willen we graag
van ieder kind een pet, voorzien van voor- en achternaam,
in het kindbakje.
Deze petten zetten de kinderen op ter bescherming tegen de zon.
In de winter willen we graag van ieder kind een shawl, muts, handschoenen, etc.,
voorzien van voor- en achternaam, in de luizenzak aan de kapstok in de hal.
Deze dragen de kinderen ter bescherming tegen de wind, regen en kou.

Kennismakingsgesprek

Voordat uw kind start bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! wordt er een kennismakingsgesprek gepland.
Tijdens dit gesprek krijgt u alle informatie over het kinderdagverblijf te horen en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop van dit gesprek krijgt u nog een rondleiding door Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Aanmelden

Aanmelden bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! vindt plaats door middel van een aanmeldingsformulier.
Dit aanmeldingsformulier ontvangen we graag volledig ingevuld en ondertekend van u retour.
U ontvangt van kinderdagverblijf Ikke Ook! dan een bevestiging van plaatsing.
Na deze noodzakelijke formaliteiten staat uw kind pas ingeschreven bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!
Voor deze inschrijving vragen wij eenmalig € 15,00 per kind.

Wenperiode

Kinderdagverblijf Ikke Ook! geeft u en uw kind de mogelijkheid te wennen voordat uw kind start.
Dit biedt de mogelijkheid om vertrouwd te raken met het kinderdagverblijf en de leidsters.
De eerste dag bieden we de mogelijkheid aan om wat later te komen,
zodat dan de grootste drukte voorbij is en we dan alle tijd voor u en uw kind hebben.
Als u wilt, kunt u op de eerste dag gerust even bellen, om te vragen hoe de eerste Ikke Ook! dag verloopt.

Opzegtermijn

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Kinderdagverblijf Ikke Ook!,
dan dient u dit schriftelijk met handtekening minimaal 1 maand van tevoren,
liefst voor de eerste dag van de maand, aan de directie van Kinderdagverblijf Ikke Ook! door te geven.
Heeft uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, dan vervalt het contract bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! automatisch.

Ziektebeleid

Wanneer uw kind ziek is heeft het extra aandacht, zorg en rust nodig.
Heeft uw kind een verhoging van 38,5 ˚C of hoger, mag het niet naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! komen.
Bij ziektesymptomen zoals overgeven, diarree, krentenbaard, etc.,
mag uw kind in verband met besmettingsgevaar niet naar het kinderdagverblijf komen.
Mocht u twijfelen of uw kind naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! mag komen,
neem dan gerust even contact op om te overleggen.
Het is niet de bedoeling om uw kind koortsverlagende medicijnen toe te dienen
als het die dag naar Kinderdagverblijf Ikke Ook! komt.
Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wanneer uw kind bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! ziek wordt, dan wordt er altijd contact opgenomen
met de ouders om te overleggen of uw kind wel of niet moet worden opgehaald.
Heeft het kind een verhoging van 38,5 ˚C of hoger dan moet het kind worden opgehaald.
Wij dienen geen koortsverlagende medicijnen toe en er zijn ook geen medicijnen aanwezig bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!.

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk telefonisch aan Kinderdagverblijf Ikke Ook! door te geven.
Gelieve ook te vermelden wat uw kind heeft.
Bij het heersen van een ziekte kan het zijn dat Kinderdagverblijf Ikke Ook! dit dient te melden aan de GGD en de ouders.

Indien het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen toegediend krijgt tijdens het verblijf bij Kinderdagverblijf Ikke Ook!,
doen wij dit alleen op uw eindverantwoordelijkheid.
U geeft ons van tevoren schriftelijk toestemming, middels het medicatieformulier,
om uw kind de noodzakelijke medicatie toe te dienen.
Dit geldt voor alle medicijnen, ook voor homeopathische en andere geneesmiddelen etc.
De ingevulde formulieren worden bewaard bij de kindgegevens.

Feesten en verjaardagen

Bij kinderdagverblijf Ikke Ook! mag de verjaardag van uw kind met alle kinderen van zijn of haar groep gevierd worden.
De jarige mag dan ook trakteren. Het liefst iets wat gezond is voor de kinderen.
Een aantal malen per jaar worden er door Kinderdagverblijf Ikke Ook! en/of
de oudercommissie van Kinderdagverblijf Ikke Ook! bijeenkomsten georganiseerd.
Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, paasfeest, opa & oma dagen, etc.
Dit kunnen bijeenkomsten zijn voor de kinderen, maar ook met of voor de ouders van de kinderen van Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Contact met ouders

Elke morgen, tussen (vervroegde opvang 07.30 uur) 08.00 uur en 09.00 uur, is er voor de ouders
bij het kinderdagverblijf een kopje koffie of thee en de mogelijkheid en de gelegenheid voor ouder- en leidingcontact.
Aan het einde van de dag is er bij het ophaalmoment ook gelegenheid
om de Ikke Ook! dag van uw kind mondeling even kort over te dragen.
Elk kind krijgt ook een Ikke Ook! boekje. Tot de leeftijd van 1 jaar wordt daar alle informatie,
zoals slaapmomenten, eetmomenten, bijzonderheden, etc., van iedere Ikke Ook! dag van uw kind in beschreven.
Vanaf de leeftijd van 1 jaar streven we ernaar om er maandelijks in te schrijven.
Ook kunt u hier informatie over uw kind aan ons vermelden, zoals bij baby’s bijvoorbeeld het tijdstip van eerste voeding.
Verder verschijnt er regelmatig een Ikke Ook! briefje, met alle wetenswaardigheden over en van Kinderdagverblijf Ikke Ook!.
Informatie zoals het pedagogisch beleidsplan, protocollen, risico inventarisatie,
kunt u inlezen in de informatieklapper in de hal van Kinderdagverblijf Ikke Ook!.
Bij tussentijdse vragen rondom uw kind of Kinderdagverblijf Ikke Ook!, staat het team van Kinderdagverblijf Ikke Ook! u graag te woord.

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Ikke Ook! is een kleinschalig kinderdagverblijf en daarom zullen de lijnen van contacten tussen ouders en het kinderdagverblijf korter zijn. Wij hebben graag een open communicatie met de ouders van de aan ons toevertrouwde kinderen.
Heeft u een vraag, opmerking en/of klacht, kom daarmee dan naar ons toe en bespreek dit met de leidsters van de groep. Wellicht dat u samen tot een oplossing komt. Is dit echter niet het geval, dan is de directie van Kinderdagverblijf Ikke Ook! ten allen tijde bereid u te woord te staan. We proberen dit natuurlijk op een goede en professionele manier op te lossen.
Komen we er echt niet samen uit dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Kinderdagverblijf Ikke Ook! is daarbij aangesloten.
Meer informatie over Klachtenregeling kunt u inlezen in de informatieklapper in de hal van Kinderdagverblijf Ikke Ook! of op de website:
www.klachtenloket-kinderopvang.nl
www.degeschillencommissie.nl

Tarieven

Sinds de invoering van de wet kinderopvang, kunnen ouders recht hebben op een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.
Deze bijdrage wordt door de belastingsdienst uitgekeerd.
Maandelijks ontvangt u uw deel van de tegemoetkoming in de kosten op uw rekening.
Voor de berekening van de bijdrage of voor meer informatie kunt u kijken op de site www.toeslagen.nl van de belastingdienst.
Bij kinderdagverblijf Ikke Ook! zal ieder jaar in januari een prijsverhoging plaats vinden.
Bij de prijsberekening gaat het kinderdagverblijf uit van 51 weken opvang per jaar.
Betaling geschiedt vooraf door middel van een automatisch incasso.

GGD

Bekijk hier het meest recente inspectierapport.

AVK

Bekijk hier de meest recente Algemene Voorwaarden Kinderopvang.
Kinderdagverblijf Ikke Ook