Contact

Kinderdagverblijf Ikke Ook!

Molenweg 24a
6617 BD BERGHAREN
0487 53 2277
info@kdvikkeook.nl
LRKnummer: 258441203

Interesse? Neem direct contact op.

Team

Op de groep werken vaste leidsters, die zoveel mogelijk op vaste dagen werken. Alle leidsters kennen en hanteren het beleid en de regels binnen Kinderdagverblijf Ikke Ook! en werken volgens de CAO Kinderopvang.

Alle leidsters zijn in het bezit van de vereiste diploma’s conform CAO en  VOG (verklaring omtrent gedrag). De leidsters zijn ook in het bezit van een certificaat BHV (bedrijfshulpverlening). Zij nemen elk jaar deel aan de herhalingscursus BHV.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Ikke Ook! heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van kinderen die bij Kinderdagverblijf Ikke Ook! worden opgevangen, binnen het kader van de doelstellingen.

De oudercommissie heeft adviesrecht, gevraagd en ongevraagd, op ondermeer het pedagogisch beleid, de kwaliteit van de dienstverlening, de samenstelling van de oudercommissie en het bevorderen van de veiligheid in en rondom kinderdagverblijf Ikke Ook!

Daarnaast houdt de oudercommissie zich bezig met het bedenken en organiseren van bijzondere activiteiten zoals de jaarlijkse feesten en activiteiten, ouderavonden en de dag van de leidsters. Ook worden ideeën, suggesties en signalen van andere ouders besproken met de leiding van Kinderdagverblijf Ikke Ook! en wordt er zo nodig actie ondernomen.

De oudercommissie vergadert gemiddeld eens in de twee maanden. Jaarlijks vergadert de oudercommissie met de directie van kinderdagverblijf Ikke Ook! om op de hoogte gebracht te worden. Wanneer het noodzakelijk is wordt er vaker een vergadering gepland.

Zijn er vragen of opmerkingen, spreek één van de leden gerust even aan. Mailen kan ook naar: